Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας

Η Αρχή διοικείται από και ενεργεί μέσω επταμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της και ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές της.

Τα Μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ειναι:

Χρίστος Ν. Σχίζας

Μάριος Καραϊσκάκης

Ελένη Παπαχαραλάμπους

Ανδρέας Χριστοδούλου