Ανακοινώθηκε πρόσφατα από την πλατφόρμα Funding & tenders (europa.eu) η συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας στο έργο «eCAN», με αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. To έργο αφορά μια κοινή δράση για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης για την πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου.