Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας βρίσκεται στην Λεωφόρο Λεμεσού 67Α, Τ.Κ. 2121, Αγλαντζιά, Κύπρος.