Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, την προβολή και τη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών ενός ασθενούς. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αντικαθιστά τον παραδοσιακό χειρόγραφο φάκελο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ιατρικών εγγράφων και πληροφοριών.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα εξετάσεων, συνταγές φαρμάκων, εισαγωγές στο νοσοκομείο, αλλεργίες και ανεπιθύμητες ενέργειες, εμβολιασμούς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός ατόμου. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως ιατρούς και νοσηλευτές, με σκοπό την παροχή φροντίδας υγείας.

Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς φακέλους υγείας. Με τη χρήση Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, οι ιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για έναν ασθενή σε πραγματικό χρόνο, από οπουδήποτε και οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας, καθώς οι ιατροί έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες για το ιστορικό των ασθενών.

Επιπλέον, οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των λανθασμένων ιατρικών διαγνώσεων και των ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, καθώς οι ιατροί έχουν πρόσβαση σε πληρέστερες πληροφορίες για τους ασθενείς. Επίσης, οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διάφορων παρόχων υγείας και στην αποτελεσματικότερη συντονισμένη φροντίδα των ασθενών.

Συνοψίζοντας, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση ιατρικών πληροφοριών ενός ασθενούς και βοηθά στην παροχή ταχύτερης, πιο αποτελεσματικής και συντονισμένης φροντίδας υγείας.