Οι κάτοχοι Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας είναι οι ασθενείς. Κάθε άτομο έχει τον δικό του ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που περιλαμβάνει τις ιατρικές του πληροφορίες. Ο φάκελος αυτός προστατεύεται από πολιτικές ασφαλείας και απορρήτου, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του ασθενούς.
Οι ιατροί, νοσοκόμοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες υγείας έχουν επίσης πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς, με σκοπό την παροχή φροντίδας υγείας. Αυτοί οι επαγγελματίες υγείας έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή φροντίδας, όπως ιατρικές αναφορές, αποτελέσματα εξετάσεων, συνταγές φαρμάκων και άλλες σχετικές πληροφορίες.