Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία στέφθηκε η ενημερωτική ημερίδα: «Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και ο Οδικός Χάρτης Εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο Hilton. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας σε συνεργασία με το γραφείο της Επιτρόπου για την Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θεσμών.

Σε χαιρετισμό του ο Προέδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης που εκφώνησε ο Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικοδομεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, εντός της οποίας όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  προετοιμάζονται και αντιμετωπίζουν μαζί τις υγειονομικές κρίσεις, πιο αποτελεσματικά και με αμεσότητα. «Θεωρούμε χρέος μας λοιπόν, ως Πολιτεία να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο μέσα από τον Οδικό Χάρτη της Αρμόδιας διά νόμου Αρχής, της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Γνώμονάς μας παραμένει η διασφάλιση της παροχής  ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, καθώς και η έγκαιρη πρόσβασή τους σε αυτές».

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για την Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας είναι ένα τολμηρό, απαραίτητο βήμα προς ένα πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη. «Ένα φιλόδοξο έργο που ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, θα συμβάλει αδιαμφισβήτητα ώστε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουμε».  Πρόσθεσε ότι «αξιοποιώντας τον πλούτο που μας προσφέρουν τα ψηφιακά δεδομένα Υγείας και συνεργαζόμενοι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε. Για ένα υγιέστερο μέλλον για τους ευρωπαίους πολίτες. Η Κύπρος υπήρξε ενεργός συμπαραστάτης και πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια και έδειξε ότι μπορεί να ηγηθεί και να καθοδηγήσει και άλλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κ. Ευθύμιος Δίπλαρος τόνισε ότι ως πολιτεία θα πρέπει να επιδείξουμε την απαραίτητη βούληση ώστε να ρυθμιστούν όλα τα επιμέρους ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά εμπόδια, όπως η δυσκολία συμμόρφωσης των παρόχων με τους κανονισμούς, η ανεπαρκής εκπαίδευση του πληθυσμού, η εξοικείωση του με τις νέες τεχνολογίες κ.λ.π. «Είναι σε αυτό το σημείο που ο Οδικός Χάρτης της Αρχής θα λειτουργήσει στην ουσία ως βάση για ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο προσαρμοσμένο στις εθνικές ανάγκες, και κυρίως ανάλογα με την ψηφιακή ωριμότητα και τις δυνατότητες της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας, ανέλυσε τη σημαντικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία που αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. «Η εξυπηρέτηση του Ευρωπαίου πολίτη σε θέματα Υγείας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ή άλλους φραγμούς και ο έλεγχος των δεδομένων Υγείας από τον ίδιο τον πολίτη θα αποτελέσει σταθμό στα ευρωπαϊκά δρώμενα που έχει θέσει η παρούσα προεδρία της Ε.Ε.»

Ο κ. Σχίζας ανέδειξε παράλληλα τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΑΗΥ στην Ευρώπη με την ανάληψη του συντονισμού της Κοινής Δράσης των Κρατών Μελών της Ε.Ε. για τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Ευρωπαίου πολίτη που θα μας οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο και την πορεία της Κύπρου σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, το κτίσιμο του οικοσυστήματος Υγείας, και τη διασυνοριακή μας σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι Δράσεις της ΕΑΗΥ με αναφορά στον Εθνικό Φάκελο Υγείας του Πολίτη, το Mobile Heath App αλλά και αναφορά σε 10 Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα τα οποία συντονίζει η ΕΑΗΥ, με τίτλο «Extended EHR@EU Data Space for Primary Use (Xt-EHR)» και «European Health Data Space for Secondary Use @CY» όπου έχουν ως βάση τον νέο κανονισμό που ρυθμίζει τον Ευρωπαϊκό Χώρο δεδομένων Υγείας (European Health Data Space) ο οποίος ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο τον Απρίλιο 2024. Με βάση τον νέο κανονισμό, οι πολίτες θα επωφεληθούν από την άμεση και απλή πρόσβαση στα δεδομένα Υγείας τους όταν βρίσκονται στην Ε.Ε. ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ηλεκτρονικής Υγείας  που διευκολύνει την Διασυνοριακή πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας.

Η Κύπρος θα είναι η 12η χώρα που θα ενταχθεί στο δίκτυο Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προσφέροντας: α) την περίληψη του ιατρικού ιστορικού του ασθενή, β) την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και γ) την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής.

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού και των συνεργαζόμενων φορέων και απαντήθηκαν ερωτήσεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο. Όπως αναφέρθηκε πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας, η οποία όχι μόνο θα βοηθήσει τον πολίτη και το κράτος στην προώθηση της Υγείας, αλλά θα επιφέρει τεράστιες εξοικονομήσεις στις δαπάνες Υγείας.

28 Ιουνίου2024