Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=475130